اطلاعات تماس

  • آدرس: مازندران، ساری دانشگاه امام محمدباقر (ع) بلوار شهیدان شمشیربند کوچه شهیدان شمشیربند 2(کوچه شهید هراتی مقدم)

  • تماس :

    01133608315-01133608316

    کارشناس:

    09115607171

شعبه مرکزی

شعبه ۲

کلیدواژه خود را وارد کنید