نیروگاه منفصل از شبکه

نیروگاه منفصل از شبکه ( Off-Grid )

نیروگاه منفصل از شبکه ( Off-Grid )

سیستم های جدا از شبکه که به آن ها Off-Grid نیز گفته می شوند. سیستم های خورشیدی هستند که به شبکه برق سراسری وصل نیستند .و مقدار انرژی تولیدی روزانه آن ها در باتری ها ذخیره شده و درصورت لزوم از این انرژی ذخیره شده استفاده خواهد شد.  متداول ترین کاربرد این نیروگاه ها ( […]

خواندن ادامه