مدارک سازمان فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند.

مدارک سازمان فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند.

مدارک سازمان فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند.

✅ مدارک سازمان فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند.

✅ بسیاری از کشورها جهت پذیرش اقامت و مهاجرت مدارک فنی و حرفه ای را بعنوان امتیاز برای متقاضیان در نظر میگیرند. این مدارک قابل ترجمه رسمی می باشند.

✅ این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۷ کشور دنیا معتبر می باشد.

🔆🔆 لیست کشورهای عضو سازمان جهانی کار ILO را در پستهای بعدی مشاهده نمایید.

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

☀️آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انرژی خورشیدی تنها ارائه دهنده مدرک رسمی و بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شمال کشور☀️

🔶 از جمله اهداف آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انرژی خورشیدی اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی پاک به ویژه انرژی خورشیدی و ایجاد فضای کسب و کار می باشد، ما را در این مسیر همراهی کنید.

☀️☀️حفظ جهان با خورشید تابان ☀️☀️

♦️ نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارید.

سایت
www.mazandsolar.ir

کانال
@MazandSolarAcademy

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط