رزومه عملکردها

رزومه عملکردها

رزومه عملکردها

🖇 رزومه عملکردها

🔆🔆 ارتقاء و ترمیم سیستم فتوولتائیک جدا از شبکه

✅ مکان نصب : مازندران، کیاسر

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

☀️آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انرژی خورشیدی تنها ارائه دهنده مدرک رسمی و بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شمال کشور☀️

🔶 از جمله اهداف آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انرژی خورشیدی اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی پاک به ویژه انرژی خورشیدی و ایجاد فضای کسب و کار می باشد، ما را در این مسیر همراهی کنید.

☀️☀️حفظ جهان با خورشید تابان ☀️☀️

♦️ نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارید.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط