آشنایی با نرم افزار آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی RetScreen

آشنایی با نرم افزار آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی RetScreen

آشنایی با نرم افزار آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی RetScreen

RETScreen یک ابزار نرم افزاری تجزیه و تحلیل پروژه های انرژی پاک تحت Excel است که به تصمیم گیرندگان کمک می کند به صورت سریع و با هزینه اندک، عملی بودن پروژه های انرژی قابل تجدید احتمالی، بهره وری انرژی و تولید همزمان برق و حرارت را از لحاظ فنی و مالی بررسی کنند.
هسته ابزار شامل نرم افزارهای استاندارد شده و یکپارچه ای است که می تواند در گستره جهانی در ارزیابی تولید از منابع پاک مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل های هزینه چرخه عمر، کاهش انتشارات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با بهره گیری از محصولات یکپارچه (روش های مختلف) (پایگاه داده هزینه ها و انتشارات و پایگاه داده های پارامترهای آب و هوایی می باشد.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط